กิจกรรมโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณะพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อนทำการสอนและส่งมอบงานต่อให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=97 

แกลลอรี่