รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มอบ Certificate of Achievement ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ

2 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มอบ Certificate of Achievement ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จาก Kanazawa University, Kagawa University, และ Universiti Utara Malaysia เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่