คณะศึกษาดูงานจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Ministry of Agriculture and Forestry) ประเทศลาวเยี่ยมชม หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

22 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 อ.ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และคณะได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Ministry of Agriculture and Forestry) ประเทศลาว ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเยี่ยมชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการแลกเปลี่ยนงานวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือต่อไป
แกลลอรี่