คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

26 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
วัน เวลา ที่รับ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1257

ข้อมูลโดย : https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1257