มช. นำร่องติดตั้งเสาประจุลบลดฝุ่นควัน “Smart DustPole” ในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว หวังพัฒนาให้สามารถดักจับฝุ่น ทดแทนการนำน้ำฉีดพ่นบนอากาศ

26 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำร่องติดตั้งเสาประจุลบลดฝุ่นควัน “Smart DustPole” ในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว หวังพัฒนาให้สามารถดักจับฝุ่น ทดแทนการนำน้ำฉีดพ่นบนอากาศ
.
          “Smart DustPole” นวัตกรรมลดฝุ่นแบบไม่เปลืองน้ำฉีดพ่นขึ้นฟ้า เป็นความร่วมมือของสำนักบริกาาวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ CCDC และเครือข่ายวิจัย พัฒนาเสาลดฝุ่นด้วยเทคนิค ”สร้างอิออนประจุลบ“  ภายใต้การสนับสนุนใน “โครงการฟ้าม่วน”
.
          หลังจากที่ได้มีการออกแบบ และทดสอบในห้องปฏิบัติการ มจธ. และเชียงใหม่ ขนาด 30 ตารางเมตร สามารถช่วยลดฝุ่นลงได้มากกว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง โดยการอิออนประจุลบ ร่วมกับความชื้นในอากาศ จับตัวอนุภาคฝุ่น PM2.5 ประจุบวก ลงสู่พื้นดิน
.
         รุ่นทดสอบนำร่องใข้งานแบบ Outdoor นี้ ประยุกต์ระบบออกแบบให้ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จึงประหยัดพลังงาน และไม่ใช้แผ่นกรองฝุ่น จึงประหยัดทรัพยากร และไม่เกิดปัญหาขยะ ซึ่งประสิทธิภาพการจับอนุภาคฝุ่น จะสูงกว่าใช้น้ำฉีดพ่น
โดยจะนำร่องติดตั้ง ณ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ในจุดหน้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ ถ. ราชดำเนิน จำนวน 3-4 เสา และนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมภายนอกอาคารหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่สะสมตัวในเมืองในช่วงฤดูฝุ่นนี้ต่อไป
.
ขอบคุณ ThaiPBS North

ข้อมูลโดย : ThaiPBS North https://www.youtube.com/watch?v=QVBsmMHc8Lo
แกลลอรี่