ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "World Oral Health Day 2023"

14 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "World Oral Health Day 2023" กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก และรณรงค์พร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องลาดพร้าว 1 - 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว


แกลลอรี่