Prof. em. Dr. Hans-J?rgen Langholz เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:45 น. Prof. em. Dr. Hans-J?rgen Langholz ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ด้านต่างประเทศและผู้ติดตามได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่