ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

9 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น WMU - CMU Exchange Programs 2024 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่