รับมอบเครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์ดนตรีไทย งาช้าง จากครอบครัวทายาทเจ้าราชบุตร วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่ เจ้าจันทร ณ เชียงใหม่ และเจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี

29 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์ดนตรีไทย งาช้าง จากนางจันทร์ทรงกลด คชเสนี และครอบครัวทายาทเจ้าราชบุตร วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่ เจ้าจันทร ณ เชียงใหม่ และเจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยซอด้วงงาช้าง ปลายคันชักซองาช้างและไม้ดีดตะเข้งาช้าง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเครื่องดนตรีโบราณในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมฯ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่