นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย 2024 USTC INTERNATIONAL SUMMER RESEARCH PROGRAM ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 กรกฎาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

         นายธนโชติ ตุ่นคำ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ (แขนงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยภาคฤดูร้อน 2024 USTC INTERNATIONAL SUMMER RESEARCH PROGRAM) ณ Institute of Plasma Physics Chinese Academy of Sciences, Hefei, Anhui, China http://english.ipp.cas.cn/ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
แกลลอรี่