วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565

7 มกราคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ รองศาสตราจารย์ รองคณบดีดร. มานัดถุ์ คำกอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ ร่วมกันเป็นประธาน
ในพิธีทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอันดีและความสามัคคีสมานฉันท์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่