อบรมการใช้งานชุดอุปกรณ์ Ez Conferrence จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

17 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ และบุคลากร จัดอบรมการใช้งานชุดอุปกรณ์ Ez Conferrence โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณะฯ และทาง ZOOM Meeting

แกลลอรี่