มช. จับมือ ม. ซีเอ็มเคเเอล และ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์”

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เเละ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงเเรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีลงนามดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เเละร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะพยาน พร้อมกันนี้ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้ง 6 แห่ง เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา แบ่งปันทรัพยากรเเละ เปิดโอกาสให้ นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น?ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้นำหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ทั้งในระดับปริญญาตรี - เอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมกับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยจะดำเนินการด้านหลักสูตรแบบ Competency-based ในอนาคตอันใกล้นี้

นอกเหนือจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เเล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยเครื่อข่าย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เเละ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รวมถึงการสนับสนุนของ NVIDIA ผ่านทาง NVIDIA Deep Learning Institute เพื่อสร้าง AI ecosystem ที่เหมาะสมอีกด้วย


แกลลอรี่