โครงการ HUFS-CMU 2019

17 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ HUFS-CMU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม HB7211

แกลลอรี่