รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์

2 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
.
เปิดรับสมัคร : วันที่ 2 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563
สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ : ช่วงต้นเดือน มกราคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-936065, 053-949079 ต่อ 23, 28
หรือ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nurse.cmu.ac.th/ "ข่าวรับสมัครและประกาศผล"
และ
http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Admission.aspx?menuId=20
.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.grad.cmu.ac.th/ "Admission 2021"
โทร. 053-942405, 053-942406 


แกลลอรี่