เปิดตัวงานบริหารงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ บริการสังคมชุมชนและนวัตกรรม

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยบริหารงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ บริการสังคมชุมชนและนวัตกรรมจัดกิจกรรมเปิดตัวงานบริหารงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ บริการสังคมชุมชนและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นวิทยากรแนะนำบริการของหน่วยวิจัย ฯ การสนับสนุนทุนวิจัย กลุ่มวิจัย ทุน IP และทุน IR/SSโดยมี อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชรธรเทพ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ และแนะนำ CAMT Research Eco-System Web portal ระบบวิจัยของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้อง Motion Capture วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่