ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งทาง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสาร https://council.cmu.ac.th/th/cmu-president/

ข้อมูลโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่