คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

2 ธันวาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) นำทีมโดยคุณสุรชัย จบศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ CPAC ภาคเหนือ เนื่องในโอกาสเจรจาวางแผนกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตด้าน BIM Techbology ระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่