พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสหกิจศึกษา

7 ธันวาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสหกิจศึกษา ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่