วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2562

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 38 ปี เวลา 08.30-09.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562  ข้อมูลโดย : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/20589
แกลลอรี่