รับสมัครนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ “๒ ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาค”

26 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
“๒ ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาค”
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมดเขตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://north-posn.science.cmu.ac.th 
แกลลอรี่