คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม

23 กรกฎาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมบริหารการพยาบาล จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (New Normal in Nursing Management to Handle Disruptive Changes) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 แบบผสมผสาน (Hybrid)

แกลลอรี่