ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนแม่แจ่ม, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, โรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนได้ค้นหาความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองทางด้านเทคโนโลยีสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่