ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

19 มิถุนายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080030
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านพืชไร่ และปริญญาโท และ / หรือเอกทางด้านพืชไร่ หรือทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และ/หรือ สรีรวิทยาการ ผลิตพืชและการจัดการธาตุอาหารพืช และมีความสามารถในการใช้สถิติวิจัยทางการเกษตร
กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง)
ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2566
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871 ในวันเวลาราชการ
แกลลอรี่