The Balance จาก AccBA เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิง STARTUP Thailand League 2021

28 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ทีม The Balance ได้แก่ นางสาววัลวรี ไชยวงค์เรือน (สาขาธุรกิจบริการ 3 ภาษา) นางสาวรุ่งทิพย์ ดวงมณี (สาขาการเงินและการธนาคาร) นางสาวลลิตา สุเขียว (สาขาบัญชี) นางสาวพิชญาพร ยศอาจ (สาขาการจัดการ) และนายกฤตณัฐ ปัญญาพูนตระกูล (สาขาการตลาด) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021 สาขาเกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) โดยทีมได้พัฒนาช้อนรักษ์โลกทานได้ ซึ่งทำมาจากของเหลือทางการเกษตรที่ไม่มีใครตีมูลค่า แต่กำลังถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์เกษตรกร และแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ต้นตอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ เพื่อหาสุดยอดยูนิคอร์น ซึ่งมีกำหนดแข่งขันช่วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยโครงการนี้มีสถาบันการศึกษา 40 แห่งทั่วประเทศ หรือ 400 ทีม ร่วมแข่งขัน จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA


เวทีการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับมหาวิทยาลัย คือพื้นที่จุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโต ตอบโจทย์ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบ และส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba062764
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่