โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี

4 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไป
ให้บริการทุกวันจันทร์ - อังคาร
เวลา 13.00 - 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่...
ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย ( CSC )
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
โทรติดต่อสอบถามและนัดหมายที่เบอร์ : 053-936539 (ในเวลาราชการ )
แกลลอรี่