ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

29 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมงานจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดโรค COVID-19 โดยผู้ร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง

[อ่านกำหนดการเพิ่มเติม]

#Activity_vetcmu
#VETCMU
แกลลอรี่