ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Graduate School of Science, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

24 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Tsukaya Hirokazu, Department of Biological Sciences (Plant Science, UG, GR), Graduate School of Science, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตลอดจนหารือโอกาส ความร่วมมือในอนาคต โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่