ค่ายส่งเสริมทักษะ บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

19 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน Project Base Learning เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเป็นการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมี คณาอาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่