นักศึกษา ป.โท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

16 ธันวาคม 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนราวดี สาวะมูล
นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับรางวัล "Excellent Oral presentation award in SS11: Engineering Technology for Industrial Applications"
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)
ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมเซรามิกอเมริกันประจำประเทศไทย (ACerS-Thailand Chapter) ร่วมกับ IEEE-MagSoc-Thailand Chapter
เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี