ร่วมการประชุม the 2023 UNTA Annual Assembly

23 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม the 2023 UNTA Annual Assembly เพื่อเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Innovation for Sustainable Agriculture Production, Ensuring Climate-Resilient and Digital Agriculture” และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UNTA ดังนี้ Universitas Brawijaya, IPB University, Universiti Putra Malaysia, Universitas Sumatera Utara, Hue University of Agriculture and Forestry, National Pingtung University of Science and Technology, Kasetsart University และ Maejo University ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 ณ Universitas Brawijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
แกลลอรี่