ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้รับรางวัล เชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 ระดับดีเลิศ

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ในโอกาสได้รับรางวัล เชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)
ประจำปี 2566 ระดับดีเลิศ เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 (ด้านการแพทย์)
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ครบรอบ 62 ปี
โดยมี รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ขึ้นรับมอบรางวัล จาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส กทม.
แกลลอรี่