ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

2 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                         รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564


ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่