Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน "สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า"

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน "สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า" ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านป่าป๋วย ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่