เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

28 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 ในการนี้ นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่