มช. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ในรัชกาลที่ 10” ของหน่วยงาน

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ในรัชกาลที่ 10” ของหน่วยงาน จากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 123 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งภาพถ่ายต้นไม้และรายละเอียดเข้าประกวดต้นรวงผึ้ง : Yellow Star (Schoutenia glomerata King supsp. peregrina (Craib) Roekm.)
อายุ 35 ปี เส้นรอบวงเฉลี่ย 58 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 9.18 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ช่วงออกดอกพบผึ้งเป็นจำนวนมาก
สถานที่ : ด้านทิศเหนือของสนามซอฟท์บอลหน้าคณะบริหารธุรกิจ (ต้นรวงผึ้งปลูกเรียงจำนวน 6 ต้น)
แกลลอรี่