พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

10 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000.- บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
แกลลอรี่