ทีมนักวิจัย มช. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา

14 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์


            เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์  นายกมนตรีเทศบาลตําบลสุเทพ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา (Lanna Ancient Art and Science Learning Center) ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้ง นี้ทีมงานห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการของศูนย์การเรียนรู้ นำทีมโดย ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมกับทีมงานผลิตสื่อ Virtual Reality (VR) จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ชมนิทรรศการ อุโมงค์จำลอง และใช้งานตัวทดลองภาพเสมือนจริง (VR Demo) ที่น่าตื่นเต้นและเพิ่งจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยกำลังอยู่ในช่วงหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ VR แบบสมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เบอร์โทร 084-608-5461
แกลลอรี่