อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021)

11 มกราคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

        อ.ดร.นวพร นาคหฤทัย อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ Global Young Scientists Summit ให้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วน Plenary Lectures และ Panel Discussion ในงานประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021) ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2564 จัดโดย National Research Foundation Singapore

อ่านประกาศ
http://www.nstda.or.th/gyss/
แกลลอรี่