CAMT ครบรอบ 19 ปี

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่