MASQURAX FOR FIREFIGHTER (New Model) นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ความดันบวก เพื่ออาสาดับไฟป่า

18 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

MASQURAX FOR FIREFIGHTER (New Model)
นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ความดันบวก เพื่ออาสาดับไฟป่า


.
- หายใจสะดวก เข้าได้กับทุกโครงหน้า
- มีประสิทธิภาพกรองฝุ่น PM2.5 ได้ 99.97 %
- แบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง 8 ชั่วโมง ต่อการซาร์จหนึ่งรอบ
- ตัวกรองอากาศราคาเพียง 100 บาท ใช้ได้นาน 3 เดือน
- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง
- เสริมกระเป๋าสำหรับใส่น้ำดื่ม อาหาร และสัมภาระที่จำเป็นต่างๆ
.
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/324473053111275
.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=dNN4-lHAhH4
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG9 #CMUSDG13 #CMUSDG17

ข้อมูลโดย : https://www.youtube.com/watch?v=dNN4-lHAhH4
แกลลอรี่