คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสุมาคารวะและขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา อันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว อีกด้วย 
แกลลอรี่