กำหนดการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

2 พฤศจิกายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ค้นหาคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบ
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. Inbox เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.
2. สำนักทะเบียนฯ : โทร. 0 5394 8915-19
3. คณะต่างๆ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact

แกลลอรี่