ร่วมทำบุญ "พิธียกปลียอดจดีย์ศรีมืองปงรับฟังพระธรรมเทศนา และถวายโรงทาน" ณ วัดอรัญญวาส (วัดบนปง)

13 สิงหาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ “พิธียกปลียอดเจดีย์ศรีเมืองปง รับฟังพระธรรมเทศนา และถวายโรงทาน” ณ วัดอรัญญวาส (วัดบ้านปง) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่