คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาธรณีวิทยา / ภาควิชาคณิตศาสตร์ และพนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

มาเป็นทีมเดียวกับเรา @SCICMU
#รับสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียด https://www.science.cmu.ac.th/webthai/all-job.php