อาจารย์คณะเกษตร มช. รับรางวัล The SEARCA Regional Professorial Chair for Academic Year 2024-2025 in the field of Food Science

12 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล The SEARCA Regional Professorial Chair for Academic Year 2024-2025 in the field of Food Science  จากหน่วยงาน The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=861706555983237&set=a.630792595741302
แกลลอรี่