คณะจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เยี่ยมชมและติดตาม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตาม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Reinventing University) ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่