คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) จำนวน 3 ตำแหน่ง

17 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ 3 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  - 31 มีนาคม 2563 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล 053-949071

แกลลอรี่