อาจารย์วิศวฯ อุตสาหการ มช. เสนอผลงานวิจัยพลังงานสะอาด ประชุมนานาชาติออนไลน์ ICACER 2021 คว้างรางวัล Best Presentation Award

28 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation Award session 5: Energy demand and Management จากการนำเสนอผลงานหัวข้อ Post-disaster waste management with carbon tax policy consideration ในระบบประชุมออนไลน์ระดับนานาชาติ เกี่ยวกับงานวิจัยพลังงานสะอาด 6th International Conference on Advances on Clean Energy Research, ICACER 2021เมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2564 เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยมี รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ คุณMikiharu Arimuraร่วมทำผลงานวิจัยข้างต้นด้วย ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26010
แกลลอรี่