คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 (รอบที่ 1)

22 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

มาแล้ว!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 (รอบที่ 1)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ตามลิ้งค์หรือ QR Code ตามแนบ

การรับสมัคร
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325

ทุนการศึกษา
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944-394

แกลลอรี่